Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών που χρειάζονται για μία αξιοπρεπή τελετή.

Tελετή

Το γραφείο μας χρησιμοποιεί για τις διαδικασίες παραλαβής σωρού και κατά την τελετή κηδείας νεκροφόρες τελευταίου τύπου

Oχήματα

Αναλαμβάνουμε τον στολισμό του φερέτρου και της εκκλησίας όπου θα γίνει η τελετή με λουλούδια της αρεσκείας σας

Aνθοστολισμοί

Σεβόμενοι τις πεποιθήσεις του κάθε ανθρώπου αναλαμβάνουμε την καύση της σωρού τακτοποιώντας όλες τις διαδικασίες

Aποτέφρωση