Αναλαμβάνουμε την μεταφορά της  σωρού  από τον τόπο του συμβάντος σε ειδικό ψυκτικό θάλαμο σε δημόσιο κοιμητήριο καθώς και την μεταφορά της σωρού σε νεκροτομείο προς διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής  στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο  από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης  έχουμε την δυνατότητα περάσματος της σωρού από την οικεία με πολυτελέστατα οχήματα έπειτα από δική σας επιθυμία. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης της σωρού στην οικεία μερικές ώρες πριν την τελετή χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και ειδικά εργαλεία ( πχ  τραπέζι , εικόνες, βάθρα ) για ένα άριστο αποτέλεσμα προκειμένου να αποχαιρετήσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στον δικό τους  χώρο.