Σεβόμενοι  τις απόψεις και πεποιθήσεις του κάθε ανθρώπου αναλαμβάνουμε την καύση της σωρού τακτοποιώντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες όπως έκδοση άδειας  ταφής, μετάφραση εγγράφων και σφράγιση τους ,περιποίηση νεκρού  ταρίχευση που είναι απαραίτητη   προκειμένου η σωρός να μεταφερθεί στο κρεματόριο της Σόφιας στην Βουλγαρία . Τέλος η τέφρα επιστρέφεται από εμάς και παραδίδεται στην οικογένεια σε ειδική τεφροδόχο.